Usługi

Ta podstawowa dziedzina stomatologii swoim zakresem obejmuje diagnostykę, profilaktykę i leczenie uszkodzeń tkanek zębów. Zabiegi wykonywane w obszarze stomatologii zachowawczej mają na celu niedopuszczenie do przedwczesnej utraty zębów.

W naszym centrum stosujemy tylko najnowocześniejsze i niezawodne metody pozwalające na całkowite wyeliminowanie ognisk próchnicowych.
Wszystkie zabiegi przeprowadzane są bezboleśnie w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym co zapewnia maksymalny komfort dla pacjenta.
Eliminacja wszystkich ubytków jest dla nas tak samo ważna jak ich estetyczna odbudowa. Atrakcyjny wygląd zęba, nieodbiegający kolorem i kształtem od innych udaje nam sie uzyskać dzięki materiałom kompozytowym najnowszej generacji. Do tego celu służy nam również supernowoczesny materiał ceramiczny utwardzany światłem, którego właściwości fizyczne zbliżone są do naturalnego zęba.  Naszym celem jest osiągnięcie pięknego uśmiechu na twarzach naszych pacjentów

Zakres usług:

 • Bezbolesne leczenie próchnicy
 • Nowoczesne wypełnienia o efekcie „kameleona” gwarantujące perfekcyjną kolorystkę
 • Zamykanie przerw między zębami
 • Korekta kształtów zębów materiałem kompozytowym
 • Odbudowa złamanych i zniszczonych koron zębów na wkładach z włókien szklanych
 • Licówki kompozytowe, ceramiczne
 • Pourazowe zabezpieczenie uszkodzonego zęba

 

To dziedzina stomatologii zajmująca się leczenie chorób miazgi i powikłań z nimi związanych. Leczenie endodontyczne polega na usunięciu wewnętrznej zainfekowanej tkanki zęba, oczyszczeniu kanału, jego dezynfekcji i wypełnieniu odpowiednim materiałem. Nowoczesne metody leczenia kanałowego stosowane  w Centrum Przyjaznej Stomatologii to:

 • Leczenie kanałowe z wykorzystaniem mikroskopu gwarantuje wysoką precyzję leczenia. Standardowe leczenie endodontyczne nie zawsze kończy się powodzeniem. Utrudnieniem jest nietypowa budowa anatomiczna zęba, wąskie, zarośnięte czy zakrzywione kanały. Dodatkowo leczenie może zostać powikłane przez złamane narzędzie endodontyczne, perforację lub nieodnalezienie dodatkowych kanałów. We wszystkich tych przypadkach mikroskop którego powiększenie może wynosić nawet do 20 razy gwarantuje uzyskanie maksymalnej precyzji i tym samym znacznie zwiększa powodzenie leczenia.
 • Wypełnienie kanałów korzeniowych płynną gorącą gutaperką w obecnej chwili to najlepszy system wypełniania kanałów na świecie, gwarantujący szczelność i pozwalający na wypełnienie każdego rodzaju odgałęzień i kanałów bocznych.
 • Udrażnianie zobliterowanych kanałów
 • Usuwanie złamanych narzędzi z kanałów
 • Zamykanie perforacji


NAJDROŻSZA PROFILAKTYKA JEST NAJTAŃSZYM LECZENIEM!


Dlatego tak duży nacisk w Centrum przyjaznej Stomatologii kładziemy na zapobieganie problemom związanych z zębami. W ramach profilaktyki stomatologicznej NEW DENT oferuje najnowocześniejsze i sprawdzone metody:

 • Usuwanie kamienia nazębnego(skaling) wykonywany przy pomocy specjalnego urządzenia ultradźwiękowego, nie powoduje uszkodzenia szkliwa. Zabieg jest całkowicie bezbolesny a w przypadku stanu zapalnego tkanek otaczających lub przy odsłoniętych szyjkach może pojawić się ból- w takiej sytuacji podawane jest znieczulenie miejscowe. Każdy skaling kończy się polerowaniem zębów, zapobiega to ponownemu odkladaniu się płytki i zapewnia pacjentowi uczucie gładkości czyszczonych zębów. Po skalingu zalecane jest piaskowanie zębów a następnie pokrycie zębów fluorem co zapobiega próchnicy i nadwrażliwości.
 • Piaskowanie czyli usunięcie osadu i przebarwień powstałych od kawy, herbaty i palenia papierosów itp. Piaskowanie wykonywane jest przy pomocy piaskarki która pod dużym ciśnieniem wyrzuca mieszankę wody i powietrza z dwuwęglanem sodu.  Zabieg jest całkowicie bezbolesny i bezpieczny. Piaskowanie jest często uzupełnieniem skalingu ponieważ bardzo dobrze czyści przestrzenie międzyzębowe gdzie nie dotrze żadne inne narzędzie. Piaskowanie i skaling zapobiegają paradontozie dlatego też tak ważne jest aby wykonywać je dwa razy w roku.
 • Lakowanie– to rutynowy zabieg profilaktyczny w celu zabezpieczenia wyżynającego się zęba przed próchnicą. Zabieg ten jest zupełnie bezbolesny i komfortowy dla pacjenta.

Wskazania:

 • całkowicie wyrżnięte zęby trzonowe stałe,
 • zęby trzonowe, przedtrzonowe z głębokimi bruzdami bez objawów próchnicy.
 • Lakierowanie– to zabieg, w którym stosuje się preparat fluoru o wysokim stężeniu, celem zwiększenia odporności na próchnicę i zmniejszenia nadwrażliwości zębów.

Wskazania:

 • wysokie ryzyko próchnicy,
 • po usunięciu osadu nazębnego,
 • próchnica początkowa,
 • obnażenie szyjek,
 • w czasie leczenia stałymi aparatami ortodontycznymi,
 • złe nawyki dietetyczne.
 • Ozonowanie. To bardzo efektywna i bezbolesna metoda stosowana w profilaktyce próchnicy i leczeniu jej początkowych stadiów (patrz zakładka usługi: ozonoterapia).


Zdjęcia rentgenowskie to „oczy" stomatologa służące do diagnostyki patologii jamy ustnej. Coraz więcej chorób można szybciej i precyzyjniej zdiagnozować dzięki nowoczesnym aparatom RTG. W naszym centrum posługujemy się najnowszym sprzętem do uzyskania cyfrowych zdjęć wewnątrzustnych i pantomograficznych.

RTG Panoramiczne-cyfrowe (pantomograficzne) jest nieocenionym elementem diagnostycznym w trakcie:

 • planowania leczenia ortodontycznego
 • w chirurgii niezbędne w przypadku ekstrakcji zębów zatrzymanych, pozostawionych korzeni, zębów mądrości
 • pomocny w zaplanowaniu leczenia protetycznego
 • w periodontologii pozwala ocenić tkanki przyzębia i zlokalizować procesy patologiczne
 • w stomatologii zachowawczej pozwala wykryć ubytki próchnicowe, pozostawione nawisy wypełnienia, nieprawidłowo przeleczone endodontycznie zęby
 • w implantologii pozwala ocenić ilość tkanki kostnej i tym samym umożliwia dobranie odpowiedniego implantu a w przypadku braku dostatecznej ilości podłoża kostnego ułatwia zaplanować zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej lub sterowanej regeneracji kości
 • pozwala wykryć i zdiagnozować wiele „podstępnych" i bezobjawowych chorób jak ziarniniaki, torbiele, nowotwory

Zastosowanie techniki cyfrowej w wykonaniu zdjęć pozwala na zredukowanie dawki promieniowania pochłoniętej przez pacjenta aż o 90% w stosunku do tradycyjnej metody wykonywania zdjęć na kliszach. Po wykonaniu zdjęcia obraz widzimy natychmiast na monitorze komputera który w przeciwieństwie do zdjęć na kliszy może być zmodyfikowany i na życzenia pacjenta nagrany na płytę CD.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (DzU z 3 lutego 2005 r.) dawka graniczna dla osób z ogółu ludności wynosi 1mSv w ciągu roku kalendarzowego, przy czym dla soczewek oczu wynosi 15 mSv, a dla skóry 50 mSv dla dowolnej powierzchni 1cm2 napromienionej części skóry. Dawka ta może być przekroczona w danym roku kalendarzowym, pod warunkiem że w ciągu kolejnych pięciu lat kalendarzowych jej sumaryczna wartość nie przekroczy 5 mSv. Nie ma żadnych wytycznych mówiących, ile zdjęć bądź badań rentgenowskich można wykonać jednoczasowo. W diagnostyce radiologicznej należy kierować się podstawową zasadą ochrony radiologicznej ALARA (ang. As Low As Reasonably Achieveable). Oznacza to, że należy wykonywać tyle ekspozycji, ile jest koniecznych dla wniesienia nowych informacji w procesie diagnostycznym, które wpłyną na sposób i wynik leczenia. Powinno się natomiast unikać wykonywania zdjęć, które nie są istotne dla osiągnięcia celu diagnostycznego, a więc nie mają wpływu na wybór sposobu leczenia i w konsekwencji na jego wynik. Podstawą prawną jest w tym wypadku Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (DzU 05.194.1625), którego art. 33c § 4 punkt 1 mówi: „Badania diagnostyczne z zastosowaniem promieniowania jonizującego wykonuje się w sposób gwarantujący osiągnięcie wymaganego rezultatu przy możliwie najmniejszej dawce promieniowania". Dlatego w Centrum Przyjaznej Stomatologii wykonujemy zdjęcia radiologiczne tylko w formie cyfrowej.

Chirurgia to zabiegowa specjalność stomatologii, najczęściej kojarzona przez pacjentów z bólem. Obecnie to tylko mity. Nowoczesna chirurgia szczękowa to przede wszystkim zabiegi bezbolesne. Zawdzięczamy to środkom i narzędziom do znieczuleń. Wykonujemy zabiegi w znieczuleniu miejscowych i ogólnym.

Proponujemy zabiegi:

 • usuwanie zębów w znieczuleniu,
 • usuwanie zębów zatrzymanych,
 • usuwanie zębów dodatkowych,
 • resekcje zębów przednich i tylnych z wykorzystaniem biomateriału,
 • operacje podniesienia dna zatoki szczękowej,
 • transpozycję nerwu zębodołowego dolnego,
 • zwiększenie objętości wyrostka (jako zabieg przygotowawczy do implantacji) z wykorzystaniem biomateriału i membran,
 • wszczepy kostne – IMPLANTY,
 • operacje torbieli,

Implanty to aktualnie najnowocześniejsza metoda odbudowy braków zębowych pozwalająca na uzyskanie estetyki i komfortu jaki zapewnia posiadanie własnych zębów. Implanty wykonywane są z tytanu- metalu który wprowadzony do organizmu i kontaktujący się bezpośrednio z tkankami nie jest traktowany jako ciało obce lecz zespala się w procesie OSTEOINTEGRACJI. To odkrycie było przełomem w dziedzinie stomatologii a z jego dobrodziejstw korzystają miliony pacjentów na całym świecie. Implant to tytanowa śruba którą lekarz wprowadza do kości w miejsce utraconego zęba. Często mylone jest pojęcie implantu który stanowi jedynie wszczep kostny, a nie jak większość sadzi że jest połączeniem śruby i korony protetycznej.

Leczenie implantologiczne dzieli się na dwa etapy: chirurgiczny i protetyczny. Podczas części chirurgicznej w znieczuleniu miejscowych chirurg implantolog wprowadza do kości implant, zszywa ranę i pozostawia na 3 do 6 miesięcy. Jest to czas osteointegracji czyli zespolenia kości z powierzchnią implantu dzięki czemu uzyskuje on siłę kilkakrotnie większym niż w przypadku naturalnego zęba. Zabieg jest całkowicie bezbolesny i mniej inwazyjny niż skomplikowana ekstrakcja zęba. w czasie potrzebnym aby implant zrósł się z kością pacjent użytkuje uzupełnienie tymczasowe. Po tym czasie implant jest odsłaniany i wykonywane jest uzupełnienie protetyczne stałe. Czasami w związku z małą ilością kości konieczne są zabiegi chirurgiczne mające na celu odbudowę utraconej kości wtedy czas leczenia wydłuża się o kilka miesięcy.

Zalety implantów:

 • przewidywalność 94 - 99% to oznacza że obecnie wszczepienie implantu to jedna z najbardziej przewidywalnych procedur w stomatologii
 • komfort użytkowania i estetyka najbardziej zbliżona do naturalnego zęba
 • niskie koszty biologiczne leczenie odbywa się w obrębie tkanek które mają możliwość regeneracji klasyczna protetyka wymaga oszlifowania zębów i są to już procesy nieodwracalne
 • trwałość i niezawodność po 40 latach stosowania statystyka wskazuje że prognoza uzupełnienia na implantach jest tak samo dobra jak uzębienie naturalne
 • to najbardziej fizjologiczny sposób przenoszenia sił żucia na kość , tak jak w przypadku naturalnego uzupełnienia, działanie sił żucia poprzez implant sprawia że kość w tym miejscu nie zanika w przeciwieństwie do protez których wieloletnie użytkowanie wiąże się ze znacznymi zanikami kości wynikającymi z niefizjologicznego przenoszenia sił żucia

Wady implantów:

 • nie można ich wszczepić każdemu
 • stosunkowo długi czas leczenia
 • cena (są droższe od innych uzupełnień protetycznych nie zmienia to jednak faktu że jest to najlepsza i najbardziej opłacalna inwestycja we własne zdrowie, koszt implantu rozkłada się na długie lata w efekcie maleje proporcjonalnie do czasu użytkowania – a więc koszt nie jest wadą bo w perspektywie długoterminowej przyczynia się do oszczędności

Przeciwwskazania bezwzględne (wykluczają możliwość leczenia implantologicznego):

 • ciężkie choroby ogólnoustrojowe (nowotwór, alkoholizm)
 • brak higieny jamy ustnej
 • choroby przyzębia

Przeciwwskazania względne:

 • nieleczone wady zgryzu
 • niezakończony okres wzrostu
 • parafunkcje
 • niedostateczna ilość kości w miejscu planowania implantu
 • choroby układu krążenia

Każde przeciwwskazanie względne w czasie konsultacji jest indywidualnie oceniane pod kątem negatywnego wpływu na przebieg leczenia.

Czy trzeba uzupełniać zęby których nie widać?
Oczywiście że tak. Bowiem po pierwsze poprawiamy komfort i efektywność jedzenia, brak zęba sprawia że zęby sąsiednie zaczynają się pochylać w stronę luki oraz zaczyna się wysuwać ząb przeciwstawny a to powoduje upośledzenie funkcji żucia a w przyszłości utrudnia leczenie protetyczne.

Dlaczego warto wybrać założenie implantu w New Dent?
Gdyż mamy w tej dziedzinie duże doświadczenie i praktykę. Zabiegi wykonuje dr.n.med Piotr Jędrzejewski specjalista chirurgii twarzowo-szczękowej z 12 letnim doświadczeniem.

Wszczepiamy tylko renomowane cieszące się dobrą opinią implanty. Stosujemy tylko oryginalne elementy implantu czego potwierdzeniem są wklejane do karty pacjenta nalepki z oznaczeniem symbolu i numeru seryjnego.

Gwarancja i odpowiedzialność: w przypadku utraty implantu kolejny implant jest wszczepiany bezpłatnie.

Znieczulenie jest działaniem medycznym, polegającym na wprowadzeniu pacjenta w stan bezbolesności przy pomocy bądź to uśpienia, bądź przerwania przepływu impulsów nerwowych (blokady).

Znieczulenie ogólne z intubacją dotchawiczą.

Znieczulenie to jest najbardziej polecanym rodzajem znieczulenia ogólnego w stomatologii. Występuje pełna drożność dróg oddechowych z brakiem możliwości aspiracji do nich ciała obcego. W trakcie zabiegu pacjent sam oddycha lub jest sztucznie wentylowany. Proces budzenia jest bardzo szybki.

Ważne jest również, aby wstrzymać się od posiłków na 6 godzin przed znieczuleniem oraz, że pacjent musi przyjść z osobą towarzyszącą, która pomoże w drodze powrotnej.

Jakie informacje są niezbędne dla anestezjologa?

 • Przebyte choroby (serca, płuc, tarczycy, astma, choroby psychiczne, zapalenia żył, częste infekcje, choroby nowotworowe, cukrzyca, choroby neurologiczne itp.)
 • Przebyte operacje (kiedy, z jakiego powodu, jaki rodzaj znieczulenia, ewentualne powikłania podczas znieczuleń lub w okresie pooperacyjnym)
 • Uczulenia na leki i pokarmy
 • Aktualnie przyjmowane leki i ich dawki
 • Nałogi
 • Ewentualna ciąża

Absolutnie niezbędne jest udzielenie wyczerpujących i prawdziwych odpowiedzi wszelkie pytania!

Wskazaniami do znieczulenia ogólnego są:

 • alergia na środki znieczulenia miejscowego,
 • osoby z niedorozwojem umysłowym lub chorzy psychicznie, z którymi nie możliwa jest współpraca podczas leczenia,
 • dzieci, u których występuje strach przed leczeniem – mimo przygotowania psychicznego i farmakologicznego,
 • zabiegi wymagające dużych dawek środków znieczulających miejscowo (np. mnogie ekstrakcje zębów),
 • ostre stany zapalne (ropień okołoszczękowy, ropowica twarzy), w których znieczulenie miejscowe jest nieskuteczne.

Narkoza czyli znieczulenie ogólne:

Narkoza jest czasowym wyłączeniem świadomości. Leki zwykle podawane są dożylnie, przez wkłutą do naczynia krwionośnego kaniulę. Na twarz pacjenta zakładana jest maseczka, a przez nią podawany tlen.

Aktualnie używane do znieczulenia ogólnego leki i sprzęt są bardzo bezpieczne dla chorych, tym niemniej sama metoda znieczulenia niesie w sobie możliwość powikłań. Do najbardziej banalnych należy parogodzinna czy parodniowa chrypka i suchy kaszel, który jest następstwem intubacji i zwykle mija bezpowrotnie. Inne powikłania to: długotrwała senność, zbyt płytki oddech, spadki bądź wzrosty ciśnienia tętniczego, zaburzenia pracy serca. Istnieje również możliwość - na szczęście bardzo rzadka, w granicach ułamków procentu - nieprawidłowej reakcji na użyte leki lub niemożliwość wprowadzenia rurki do krtani.

Dlaczego zęby powinny być proste?

Bo proste zęby to nie tylko estetyka, to ZDROWIE.

Wady zgryzu przyczyniają się do szybszego rozwoju próchnicy, urazów w obrębie szkliwa („pękania szkliwa”), mogą potęgować również bóle głowy, bezdech senny, zaburzenia koncentracji, wady wymowy i dlatego warto aby PACJENT który zauważa nieprawidłowości ODBYŁ KONSULTACJĘ ORTODONTYCZNĄ lub został skierowany przez lekarza stomatologa.

Leczenie ortodontyczne nie ma ograniczeń wiekowych!

A jak przebiega leczenie  ortodontyczne?

 1. PIERWSZA WIZYTA TO KONSULTACJA
 2. DIAGNOSTYKA I DOBÓR APARATU ORTODONTYCZNEGO
 3. ZAŁOZENIE APARATU
 4. WIZYTY KONTROLNE (co 6-8 tygodnie aparat stały, co 2-3 miesiące aparat ruchomy)
 5. ZAKOŃCZENIE LECZENIA I RETENCJA

 

APARATY STAŁE

Stały aparat ortodontyczny przymocowany jest do powierzchni zęba przez cały czas leczenia ortodontycznego .Ten typ aparatu stosowany jest głównie dla młodzieży i dorosłych .Przed założeniem aparatu konieczne jest wyleczenie wszystkich zębów i higienizacja.

Typy aparatów:

 • aparat klasyczny metalowy lub estetyczny
 • aparat samoligaturujący metalowy lub estetyczny
 • aparat w postaci przeźroczystych nakładek

NAKŁADKI INVISALIGN – REWOLUCJA W ORTODONCJI !!!

Najbardziej zaawansowany system nakładek na świecie aby pacjent mógł w krótkim czasie bez stresu i problemów cieszyć się pięknym uśmiechem. Są to przezroczyste, niewidoczne nakładki bardzo wygodne w noszeniu ,nie uczulają, stosowane są u pacjentów ceniących komfort i aktywność Dostępne  są dla dorosłych i młodzieży. Pacjent nosi aparat 24 godziny na dobę, zdejmuje jedynie do mycia zębów i jedzenia, tym samym zachowanie prawidłowej higieny nie jest utrudnione.

Więcej informacji : www.invisalign.pl

 

APARATY RUCHOME

Aparaty ruchome charakteryzują się możliwością samodzielnego zdejmowania ich przez pacjenta. Służą one głównie do korygowania wad zgryzu w okresie rozwojowym.

To dział stomatologii zajmujący się uzupełnianiem utraconych twardych tkanek zęba jak i pojedynczych i mnogich braków zębowych. Braki zębowe skutkują szeregiem konsekwencji z których zwykle pacjent nie zdaje sobie sprawy dlatego tak ważne jest szybkie i prawidłowe uzupełnienie zębów.

Zakres usług protetycznych:

 • Pełna oferta uzupełnień protetycznych na implantach
 • Pełna oferta uzupełnień stałych: korony porcelanowe, metalowe, z cyrkonu, teleskopowe, pełnoceramiczne, inlay, onlay kompozytowy i porcelanowy
 • Licówki kompozytowe i porcelanowe
 • Pełna gama wkładów koronowo-korzeniowych
 • Pełna oferta uzupełnień ruchomych (protezy całkowite i częściowe z różnymi rodzajami zębów , natychmiastowe, szkieletowe również z klamrami kosmetycznymi, protezy szkieletowe bezklamrowe (zasuwy, zatrzaski, teleskopy) protezy overdenture, protezy nylonowe, szyny relaksacyjne

Zapewniamy:

 • najnowocześniejsze technologie i materiały
 • indywidualne ustalenie najlepszych rozwiązań protetycznych
 • współpracę z najlepszymi pracowniami protetycznymi
 • światowe standardy leczenia protetycznego

Choroby przyzębia (nazywane paradontozą), są drugą po próchnicy przyczyną utraty zębów. Powodują zniszczenie aparatu utrzymującego ząb w kości, doprowadzając do wypadania często zdrowych zębów. Choroba często przez długi czas nie daje o sobie znać, a leczenie zaawansowanego stadium choroby przyzębia jest skomplikowane i długotrwałe. Dlatego bardzo ważna jest profilaktyka i podjęcie jak najwcześniej leczenia. Jedną z ważnych przyczyn powstania tej choroby jest nieprawidłowa higiena jamy ustnej. Nieusuwana płytka nazębna staje się coraz głębsza i po kilku dniach zamienia się w twardy, nie dający się usunąć szczoteczką kamień.

Pierwsze objawy które powinny skłonić pacjenta do zgłoszenia się do gabinetu stomatologicznego to:

 • krwawienie przy szczotkowaniu
 • obrzęk dziąseł
 • odsłonięte szyjki zębowe
 • ruchomość zębów nawet minimalna

Zakres usług periodontologicznych:

 • konsultacje periodontologiczne i instruktaż higieny
 • kiretaż otwarty i zamknięty
 • operacje płatowe z alweoplastyką
 • chirurgiczne usunięcie zmiany na błonie śluzowej
 • mikrochirurgiczne resekcje z szyciem estetycznych
 • hemisekcje z osteoplastyką
 • radektomie z osteoplastyką
 • chirurgiczne wydłużenie korony zęba
 • plastyka przedsionka
 • gingiwoplastyka
 • gingiwektomia
 • plastyka wędzidełka wargi górnej
 • poszerzenie strefy dziąsła związanego (metoda wolnego przeszczepu nabłonkowego pobranego z podniebienia twardego lub wytworzenie płata mostowego przy wyrzynającym się zębie)
 • pokrycie recesji (metoda przeszczepu tkanki łącznej pobranego z podniebienia twardego lub z banku tkanek
 • sterowana regeneracja tkanek)
 • zapobieganie resorpcji kości po ekstrakcji

JEŚLI CIERPISZ Z POWODU KRWAWIĄCYCH DZIĄSEŁ LUB ROZCHWIANYCH ZĘBÓW
BEZZWŁOCZNIE ZGŁOŚ SIĘ DO NASZEGO CENTRUM!

 

Laseroterapia jest zabiegiem bezinwazyjnym i całkowicie bezbolesnym, minimalizuje ból pacjenta i przyśpiesza gojenie się ran. Wszystko to dzięki niewidzialnemu światłu lasera które aktywuje do pracy system immunologiczny i zwiększa ilość przeciwciał w organizmie. Promieniowanie lasera działa także przeciwobrzękowo, przeciwzapalnie, przyśpiesza regeneracje komórek nawet po zabiegu wszczepienia implantu zębowego. To powoduje że pacjenti chcąc uniknąć bólu i skrócić czas oczekiwania na efekty leczenia coraz częściej korzystają z laseroterapii. Laser wspomaga wiele procesów leczenia, pozwala czasami na odsunięcie antybiotykoterapii a więc jest on alternatywą dla osób z alergią na antybiotyk, z niską odpornością, wrzodami i wieloma dolegliwościami które wymuszają leczenie farmakologiczne.

Wskazania:
• choroby błony śluzowej, przyzębia,
• grzybica jamy ustnej,
• opryszczka,
• afty
• bóle w stawach skroniowo-żuchwowywch
• ból i obrzęk pozabiegowy po usunięciu zęba
• stany zapalne miazgi, zatok, zębodołu
• pomocniczo przy szczękościsku
• w celu przyśpieszeniu regeneracji tkanek
• likwidacja ognisk zapalnych
• neuralgie i nerwobóle
• wyrzynające się zęby mądrości

Przeciwwskazania:
jest bardzo niewiele przeciwwskazań w zastosowaniu terapii laserem biostymulacyjnym
• nie zaleca się stosować podczas ciąży, w pierwszym dniu miesiączki,
• u pacjentów z silnymi migrenami
• u osób chorych na astmę
• u pacjentów po chemioterapii.

Zabieg biostymulacji laserowej wykonujemy jednorazowo jeśli stan chorobowy jest ostry.
Przewlekłe schorzenia leczymy długo: 1-5 razy w tygodniu w cyklu nawet kilkutygodniowym. Dawka naświetlania ustalana jest indywidualnie dla danego pacjenta w zależności od diagnozy.

To nowa, innowacyjna, bezbolesna metoda leczenia próchnicy i chorób tkanek miękkich. Nie uszkadza zdrowych tkanek zęba, jest w 100% bezpieczna, również dla kobiet w ciąży i dzieci.

W przypadku antybiotykoterapii zauważamy coraz mniejsze oddziaływanie na bakterie, wiele powikłań i wzmożoną reakcję alergiczną- w przypadku ozonu nigdy nie powstają szczepy oporne. Ozon medyczny aplikowany na ognisko chorobowe działa silnie bakteriobójczo, bezboleśnie i bez skutków ubocznych. Zabieg usuwa w ciągu ułamka sekundy groźne dla zdrowia bakterie, wirusy i grzyby. Ten innowacyjny sposób leczenia jest nieco droższy od konwencjonalnego ale korzyści płynące z tej metody są nieocenione.

Wskazania:
• metoda wspomagająca w leczeniu próchnicy zębów mlecznych i stałych (główne wczesnej fazie)
• odkażanie kanałów korzeniowych
• utrudnione wyrzynanie zębów
• rany poekstrakcyjne
• afty
• opryszczka
• stany zapalne dziąseł
• znoszenie nadwrażliwości zębów
• dezynfekcja filarów protetycznych

REAZLIZUJEMY MARZENIA O BIAŁYCH I ZDROWYCH ZĘBACH!!!

Niezależnie od trendów i stylów białe i lśniące zęby są zawsze w modzie. To najlepsza nasza wizytówka dzięki której postrzegani jesteśmy jako osoby atrakcyjne. Piękny uśmiech dodaje nam wdzięku i pewności siebie. Nic dziwnego zatem że zabiegi wybielania zębów cieszą się coraz większą popularnością. W naszym centrum konsultacja przed zabiegiem wybielania jest zawsze bezpłatna i ma charakter niezobowiązującego spotkania na którym możemy się dowiedzieć czy zęby są gotowe do wybielania (Zabieg można przeprowadzić na zdrowych zębach bez próchnicy, jak będzie wyglądał zabieg i jakich efektów możemy się spodziewać).

Należy pamiętać że wybielanie nie zmieni istniejącego już koloru zębów (tutaj rozwiązaniem są licówki i korony) a jedynie rozjaśni istniejącą barwę i odmłodzi uśmiech.

Wybielaniu ulegają tylko powierzchnie szkliwa, nie ulegają natomiast wypełnienia ani uzupełnienia protetyczne, może więc zaistnieć potrzeba ich wymiany bo zakończonym procesie wybielania, nie wcześniej jednak niż po 14 dniach.

Środkiem używanym do wybielania zębów jest najczęściej nadtlenek wodoru, stosowany samodzielnie lub powstały z rozpadu nadtlenku mocznika lub nadboranu sodu.

Wskazania do wybielania :

 • zęby żółte
 • zęby po urazach
 • po antybiotykoterapii (po tetracyklinach)
 • fluoroza
 • u palaczy

Przeciwwskazania:

 • kobiety w ciąży i karmiące
 • osoby uczulone na preparat
 • osoby młodociane( nie należy wybielać poniżej 17 roku życia)
 • duże erozje
 • osoby z chorobami dziąseł
 • zmiany zapalne w tkankach okołowierzchołkowych
 • leczenie nowotworowe i chemioterapia

Obecnie istnieją dwa sposoby wybielania zębów nakładkowe (domowe) i gabinetowe.

Wybielanie nakładkowe polega na aplikacji specjalnego żelu który zawiera substancję wybielającą. W większości przypadków efekty osiągalne już są po kilku dniach. Czasem kuracja wybielająca może wydłużyć się do kilku tygodni. Zależy to od stopnia przebarwienia zębów i ich podatności na działanie środka wybielającego.Wybielanie nakładkowe to bardzo skuteczna metoda ale wymagająca od pacjenta samodyscypliny bowiem pacjent musi pamiętać o regularnym noszeniu nakładek (4-5 godzin w ciągu dnia lub całą noc). Efekt zabiegu jest przewidywalny i utrzymuje się dłużej w stosunku do wybielania gabinetowego. Poza tym jest bezpieczniejszy dla zębów ze względów na rozłożenia w czasie. Niższe są również koszty w porównaniu do metody wybielania gabinetowego, oprócz tego wykonane nakładki służą przez długi czas.

Wybielanie gabinetowe obejmuje zarówno wybielanie zębów martwych jak i żywych. Polecana jest osobą którym nakładki sprawiają dyskomfort lub ze względów czasowych konieczne jest szybkie wybielanie. Zabiegi wykonywane w gabinecie są dużo szybsze jednak efekty bywają mniej przewidywalne i krócej się utrzymują (od 6 miesięcy do 1roku). Najlepiej, jeśli jest to możliwe to łączymy wybielanie gabinetowe i nakładkowe.

Wybielanie zębów martwych następuje poprzez umieszczenie preparatów wybielających wewnątrz komory zęba(wybielanie wewnętrzne). Metoda ta jest stosowania do zębów leczonych wcześniej kanałowo które znacznie zmieniły swój odcień. Przed rozpoczęciem wybielania zębów martwych należy wykonać zdjęcie RTG celem sprawdzenia szczelności wypełnienia kanałów. W przypadku braku należy wykonać powtórne leczenie endodontyczne. Metoda stopniowego wybielania polega na założeniu do komory środka wybielającego. Efekt zabiegu można ocenić dopiero po 7-14 dniach. Trzykrotnie można powtórzyć zakładanie środka wybielającego celem uzyskania oczekiwanego rezultatu. Po osiągnięciu należy założyć wypełnienie stałe.

Co warto jeszcze wiedzieć o wybielaniu?

1. Czy wybielanie jest bezpieczne?

Z licznych badań naukowych wynika że wybielanie pod nadzorem stomatologa jest zupełnie bezpiecznie dla zębów. Nie dochodzi do osłabienia struktury twardych tkanek zęba ani nie zwiększa to podatności na próchnicę. Korzystanie z tańszych ale nie prefesjonalnych systemów bez lekarza dentysty może okazać się zła i szkodliwą inwestycją.

2. Czego nie wolno po wybielaniu?

Przez 48 godzin nie wolno palić papierosów, pić mocnej herbaty, kawy, coli, czerwonego wina, buraków,.

3. Czy wybielaniu towarzyszą efekty uboczne?

U niektórych pacjentów w trakcie wybielania występuje nadwrażliwość na bodźce termiczne. Jest ona spowodowana odwodnieniem zęba. Zastosowanie specjalnych preparatów w okresie przed, w trakcie lub też po wybielaniu znosi ją bezpowrotnie.

 

Zmieniamy sie dla Was!

Juz wkrótce strona internetowa New -Dent w nowej odsłonie

Przepraszamy za utrudnienia

 

 

dentysta piekary slaskie

dentysta chorzow
 

Dentysta, Stomatolog, Stomatolog Piekary Śląskie, Gabinet Stomatologiczny Piekary, Stomatolog Chorzów, Dentysta Chorzów, RTG Panoramiczne, RTG Zęba, Porady Stomatologiczne, Stomatologia Zachowawcza, Leczenie Endodontyczne, Implantologia, Protetyka, Choroby przyzębia i błony śluzowej, Diagnostyka RTG, Ozonoterapia, Laseroterapia, Biżuteria Nazębna, Stomatologia Zachowawcza, Chorzów, Piekary Śląskie, Piekary Slaskie, Leczenie Kanałowe, Dentysta Radzi, New-Dent, Centrum Stomatologiczne, Przyjazne Centrum Stomatologii

Realizacja: SUBES.PL © 2011 strony internetowe katowice, sklepy internetowe, fotografia reklamowa