Polityka prywatności i Cookie

Polityka prywatności i plików cookie

Przywiązując szczególną wagę do ochrony prywatności Państwa danych osobowych, które zostały nam powierzone pragniemy zadeklarować, że pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach gwarantujących ich bezpieczeństwo. Dbamy, by przetwarzanie Państwa danych odbywało się zgodne z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej „RODO”.

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.new-dent.eu,
  jest Centrum Przyjaznej Stomatologii „NEW-DENT” s.c. Lucyna Adamiec, Agnieszka Gałecka-Kowalczewska z siedzibą przy ul. Bytomskiej 51 , 41-940 Piekary Śląskie, NIP: 4980215704
 2. Regon: Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@new-dent.eu, telefonicznie pod nr 32 287 34 40 lub listownie na adres podany powyżej.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD) w osobie Pana Dawida Szarka,
  z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@medkomp.pl
 4. Dane osobowe są przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi aktualnie obowiązującymi (tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych) przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 5. Odwiedzając naszą stronę internetową, w sposób automatyczny zbierane są dane informatyczne dotyczące:
 • Adresu IP,
 • Rodzaju systemu operacyjnego,
 • Rodzaju/typu przeglądarki.
 1. Dane wskazane powyżej nie są kojarzone z konkretnymi osobami.
 2. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora danych wynika z zawartej umowy, zgody użytkownika strony internetowej, akceptacji plików cookie lub przepisów prawa.
 3. W związku z prowadzoną przez nas działalnością przetwarzamy (lub możemy przetwarzać) dane osobowe w następujących celach:

 

Cel przetwarzaniaPodstawa prawna oraz okres przechowywania danychPrawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit. f RODO)
Działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z klientem, pacjentem.art. 6 ust. 1 lit. b RODO – do czasu realizacji umowy
Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń.art. 6 ust. 1 lit. f RODO – do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających  z umowy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Przetwarzanie danych klientów lub pacjentów w związku z ustaleniem, dochodzeniem i obroną roszczeń.
Prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej.art. 6 ust. 1 lit. c RODO – do czasu wygaśnięcia obowiązków dotyczących przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych (co do zasady przez 5 lat po roku, w którym wystąpiło zdarzenie prawne, które obligowało do wystawienia dokumentu księgowego).
Przetwarzanie danych w ramach profilu NEW-DENT na portalu społecznościowym Facebook.art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Dane są współadministrowane przez NEW-DENT i portal Facebook.Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
Prowadzenie bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez portal Facebook, w tym komunikator Messenger, oraz prowadzenie innych działań marketingowych.
Przetwarzanie plików cookies.art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Dane będą przetwarzane przez okresy wskazane w niniejszej polityce prywatności lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić jedynie przez zmianę ustawień przeglądarki użytkownika końcowego, która uniemożliwi gromadzenie informacji z wykorzystaniem plików cookies.
Dostosowanie treści stron internetowych do potrzeb użytkowników, w tym w celach marketingowych, optymalizacja korzystania z serwisów internetowych.

 

 

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje Państwu:
 • prawo żądania dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 21 RODO),
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

W celu realizacji wskazanych powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@new-dent.eu

 1. Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 2. Państwa dane są przez nas zabezpieczane, poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych w celu zapobiegnięcia ryzyka naruszenia praw lub wolności.
 3. Stosujemy protokół transmisji SSL dzięki czemu zapewnimy, iż przesył danych na naszej stronie jest bezpieczny. Protokół SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z Państwa przeglądarki i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący Stronę Internetową.

 

Media społecznościowe

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w związku z odwiedzeniem przez użytkowników strony profili społecznościowych (np. Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu Administratora, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 2. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika portalu społecznościowego wynikają wprost z regulaminu danego portalu.

 

Pliki cookie

 1. Pragniemy poinformować, iż zgodnie z art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne strona internetowa www.new-dent.eu nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookie to pliki wysyłane do Państwa komputera lub innego urządzenia, podczas przeglądania strony www.new-dent.eu
 3. Mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do danych zmieniając ustawienia cookies w swojej przeglądarce.
 4. Ciasteczka pozwalają na zapamiętanie i sprawdzanie preferencji użytkownika strony. Dzięki temu możemy m.in.: poprawiać wyniki wyszukiwania, dbać o trafność wyświetlanych przez Państwa informacji.
 5. Pliki cookie nie dokonują żadnych zmian czy modyfikacji ustawień w urządzeniu lub oprogramowaniu, na którym zostały zainstalowane.
 6. Mają Państwo prawo nie wyrazić zgody na wykorzystywanie Ciasteczek (można je blokować).
 7. Chcąc zablokować pliki cookie, zalecamy wybranie odpowiednich ustawień w Państwa przeglądarce WWW. Więcej informacji na ten temat mogą Państwo znaleźć na stronie https://wszystkoociasteczkach.pl/ oraz  https://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory lub bezpośrednio w poszczególnych przeglądarkach:
 1. Pragniemy poinformować, że korzystanie ze strony internetowej www.new-dent.eu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie przez nas ciasteczek. Komunikat ten wyświetla się automatycznie zawsze przy pierwszej wizycie danego użytkownika na naszej stronie internetowej.
 2. Zablokowanie Ciasteczek lub ich usunięcie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony Internetowej, a niektóre jego opcje mogą okazać się niedostępne.
 3. Pliki cookie można podzielić w następujący sposób:
 • „niezbędne” – czyli umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. podtrzymujące sesję po zalogowaniu użytkownika,
 • „funkcjonalne” – pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych ustawień i wpływające na personalizację interfejsu,
 • „zabezpieczające” – wspomagające zapewnienie bezpieczeństwa,
 • „wydajnościowe” – pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej,
 • sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
 • stałe (persistent cookies) – są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika strony.

WTYCZKI:

Facebook

Na naszej stronie internetowej znajduje się także zintegrowana wtyczka sieci społecznościowej Facebook. Wtyczkę rozpoznasz po logo Facebook. W tym celu wykorzystywane są pliki firmy Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way Menlo Park, California 94025, USA. Podczas odwiedzania strony wtyczka ustanawia bezpośrednie połączenie miedzy przeglądarką a serwerem Facebook. W ten sposób Facebook otrzymuje informacje, ze odwiedziłeś naszą stronę z Twoim adresem IP. Gdy jesteś zalogowany na swoim koncie na Facebooku i klikniesz na „przycisk polubienia”, możesz połączyć treść naszych stron z Twoim profilem na Facebooku. W rezultacie Facebook może przypisać wizytę na naszych stronach do Twojego konta użytkownika. W przypadku gdy nie chcesz, aby Facebook przyporządkował Twoją wizytę na naszej stronie z kontem użytkownika Facebooka, wyloguj się z konta użytkownika Facebooka.

Więcej na temat przetwarzania danych przez Facebook: https://pl-pl.facebook.com/privacy/policy

Postanowienia końcowe

 1. Zasady określone w Polityce Prywatności i plikach cookie podlegają prawu polskiemu.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności i plików cookie wchodzi w życie z dniem 01.08.2022 r.