Zalecenia

Zalecenia dla Pacjentów po wybielaniu

Zalecenia po ekstrakcji zęba

Zalecenia po zamknięciu połączania ustno-zatokowego

Zalecenia dla pacjentów użytkujących uzupełnienia ruchome

Zalecenia dla pacjentów użytkujących uzupełnienia stałe

Zalecenia dla pacjenta po wprowadzeniu implantów zębowych